ThiềnG nha… thích thiền có “G” được “Không”…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thiềng… hợp nhất Nhiêng thức thoáng thông vô cái Không… vô tận có sẵn…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (212)

Gửi bình luận