Ko là Ta thì bao you la cũng ko ai chứng…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Ko Ta thì Ko là Chúng…
Thế nào cũng Ta… bao la tất cả…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (70)

Gửi bình luận