… Xiên Tâm

Buông tâm… mà vẫn dõi theo tâm…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (65)

Gửi bình luận