… Xiên Tâm

Buông tâm… mà vẫn dõi theo tâm…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (206)

Gửi bình luận