Hãy để tâm mình lắng đọng như như vốn là… mà không cần bình luận gì thêm nha nha…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

… Vốn như nó là…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận