… Vốn như nó là…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (145)

Gửi bình luận