… Vốn như nó là…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận