Vô Tận Nhiên Thức – Vô Tận Không

Clip Phim tuyệt vời và vô cùng ấn tượng, lần đầu tiên vài trăm người cùng kéo co và điềm nhiên tọa thiền trên bãi biển dài vô tận.

  Website: www.votankhong.com
  Email: mastertranthanhnghi@gmail.com
  Kết thông: 090 393 30 98.
  Tất cả chương trình đều Sẻ chia, hoàn toàn miễn phí!
Bình luận (26)

Gửi bình luận