vĩ tướng… vi hình… Giương thời không…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Vĩ tướng thế hình… giương căng tiếp đối với thế thái thông thiềnG… thật vô chừng… vô tận…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (147)

Gửi bình luận