… tự Nhiêng… hướng Không… Không… Không… vậy đó…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Khoảng không này… không chỉ mỗi mình Ta… mà ai nhìn cũng trông… hướng KHÔNG… khoảng Giao thời vô tận…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (216)

Gửi bình luận