Tít một cái… nắng xòe nhiênG thức…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Mặc nắng có nhiệt tình hực cháy… vẫn không căng tít bằng nhiệt huyết Chúng Ta…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (146)

Gửi bình luận