Thường biến… biến thường…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
tat_ca_deu_thuong_bien_Su_Phu_Tran_Thanh_Nghi_Vo_Tan_Khong

Tất cả… đều thường biến… ngay cả thường biến cũng biến thường theo Nhiêng thức Ta…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (137)

Gửi bình luận