… Thụ… Nhiêng…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Năng lượng thuần Thiềng của Mẹ tiếp diện lên não bộ Con… làm hằn sâu lẽ Nhiêng mà khắc thuần mãi sau…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận