SƯ PHỤ CỦA CON!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Người tuyệt nhiên diệu vi

Người truyền dạy Nhiên Lý

Cho muôn trùng tâm thức

Thấu cảm “Ngay tức thì”

Hòa Tạo Hóa vốn nhiên

Hóa Hư Không vô tận!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Thân thương và giản dị

Bao la và rộng khắp

Người trong từng hơi thở

Người hòa hóa nơi nơi

Người biến hiện muôn trùng

Người hòa trong tất cả.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Người sinh Con lần nữa

Trọn vẹn thực tại này

Duyên Tạo Hóa đủ đầy

Cho Con là Đệ Tử

Được hòa cùng Sư Phụ

Hòa về Vô Tận Không!

Thiền Giả Vô Tận Không – 21h55 ngày 12/3/2019.

SƯ PHỤ!

Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị

Hiền hòa, giản dị

Vĩ đại, bao dung

Toàn nhiên vô đối

Ngày đêm sớm tối

Truyền dạy Lý Nhiên

Huyền vi bất tận

Cho muôn tâm thức

Hòa hóa như nhiên

Không sao kể xiết

Ơn Người cao sâu

Con xin cúi đầu

Tạ ơn Sư Phụ!

Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 12/3/2019.

TRỞ VỀ

Dòng đời biến hiện muôn trùng kiếp

Để được tương phùng khi đủ duyên

Ơn Tạo Hóa – Người ở bên dẫn dắt

Tất cả trở về hóa Hư Không.

Thiền Giả Vô Tận Không – 17h22 ngày 10/10/2017.

SƯ PHỤ

Người về đây cho Con thêm thông tỏ

Thấu lý Người Con rạng rỡ như nhiên

Lẽ hợp nhiên Con nào đâu có biết

Tuyệt nhiên Người chỉ bảo rõ tâm nhiên.

Thấu sâu Ta để quán thông Tạo Hóa

Lời dạy này Con ghi mãi nơi Tâm!

Thiền Giả Vô Tận Không

Huyền Hữu Không – Trần Ngọc Huyền – ngày 30/9/2018.

TẠO HÓA THẬT DIỆU VI

Bao nhiêu là Nhiên Lý

Người truyền dạy tức thì

Sáng soi bao tâm thức

Hòa nhiên chẳng chờ chi.

Người lớn cùng Con trẻ

Mẹ bầu lẫn Tây Ta

Ung dung trong thiền tập

Thông Lẽ Nhiên ắt hòa.

Thiền Giả Vô Tận Không

Cường Căn Không – Nguyễn Quang Cường – ngày 07/12/2018.

SƯ PHỤ TRẦN THANH NGHỊ

Nghiễm nhiên Tạo Hoá là Người

Thấu nhiên mọi Lẽ, muôn điều ngộ nhiên.

Hiển nhiên Người rất vĩ nhiên

Huệ nhiên khai ngộ ngạc nhiên bội phần

Thuận nhiên hoá tận nhiên nhiên

Hẳn nhiên Người đã tan hoà du nhiên.

Thiền Giả Vô Tận Không

Hiếu Hoán Không – Lý Nhân Hiếu – ngày 20/11/2018.

Bình luận (18)

Gửi bình luận