SƯ PHỤ!

Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị

Hiền hòa, giản dị

Vĩ đại, bao dung

Toàn nhiên vô đối

Ngày đêm sớm tối

Truyền dạy Lý Nhiên

Huyền vi bất tận

Cho muôn tâm thức

Hòa hóa Như Nhiên.

Thiền Giả Vô Tận Không

LẼ NHIÊN

Toàn Nhiên là Tạo Hóa

Hào quang tỏa Diệu Nhiên

Tinh tường lại Điềm Nhiên

Dụng Nhiên trong Sự Lý.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Sẻ chia thật diệu vi

Nghe ngộ “ngay tức thì”

Hòa Nhiên – Không vô tận.

Thiền Giả Vô Tận Không

(Ngoan Nghiêm Không – Ngô Thị Ngoan – 22/2/2019)

SƯ PHỤ NHIÊN

Điềm Nhiên bước đến bên Con

Hòa Nhiên một thể trong Con có Người

Người về Hòa Hóa muôn nơi

Ơn Người Vô Tận Như Nhiên vốn là

Chăm lo ấm áp đủ đầy

Giản dị, gần gũi cho tròn Vẹn Nhiên

Lý Nhiên Con ngẫm ngộ nhiều

Sự Nhiên bản thể Người hòa trong Con!

Thiền Giả Vô Tận Không

(Lạc Loan Không – Nguyễn Hoàng An Lạc – 00:00 20/11/2018)

VẺ ĐẸP TẠO HÓA

Lặng yên Con ngắm nhìn Người

Bao la rộng lớn tấm lòng vị tha

Tạo Hóa chẳng ở đâu xa

Qua đôi mắt ấy hóa ra thật gần

Ngắm Người Con ngắm mãi thôi

Nét nhiên Tạo Hóa không chi sánh bằng

Vẹn Nhiên soi sáng muôn trùng

Tâm Nhiên vô đối chỉ Người mà thôi!

 

Thiền Giả Vô Tận Không

Bình luận (22)

Gửi bình luận