.

SƯ PHỤ


Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị
Người rất giản dị
Khai sáng cho Con
Quay về thực tại
Cho Con tìm lại
Bản thể chính Mình!

 

(Thin Gi Vô Tận Không– Nguyễn Thị Thái

– Thái Thông Không, ngày 29/3/2018)

.

TẠ ƠN NGƯỜI

Tạ ơn Người đã cho Con tất cả!
Không xác thân nhưng lại là Nhiêng thức,
Con bừng tỉnh sáng trong ý thức
Hiểu được Con trong thực tại vẹn tròn.

Tạ ơn Người đã cho Con tất cả!
Ánh sáng Người soi rọi lối Con đi,
Với Lý – Sự viên dung luôn đủ đầy
Con hạnh phúc thực tại Người nơi đây.

Tạ ơn Người đã cho Con tất cả!
Để lại rồi vạn vật hóa Hư Không,
Người và Con cùng về Không Vô Tận,
Chẳng nơi đâu giới hạn Nhiêng thức này

Tạ ơn Người đã cho Con tất cả!
Con thành kính tạ ơn Người lần nữa
Sư Phụ Con – Người đến từ Tạo Hóa
Trở về Không như Tạo Hoá vốn là!

 

(Thin Gi Vô Tận Không – Lý Nhân Hiếu

Hiếu Hoán Không, 23h28 ngày 06/4/2018)

.

Bình luận (22)

Gửi bình luận