HỢP NHIÊN

Chào ngày mới! Con thấy Mình may mắn

Thấu Lẽ Nhiên, Con tạ ơn Sư Phụ!

Người ngồi đó, Người hoá nhiên vô tận

Người mỉm cười, Con hoà hoá cùng Người!

Có lẽ nào, “Đây vẫn giấc chiêm bao?”

Thấu chạm Nhiên biết bao điều vi diệu

Cái diệu nhiên nó vượt ngoài tâm tưởng

Lý trí nào chạm đến cái như nhiên!?

Chẳng từ ngữ nhân gian nào tả được

Rằng Chúng Con tôn kính Người xiết bao

Mỗi câu Lý muôn vàn Sự sâu thẳm

Ngộ để hoà, hoà để hoá Hư Không!

Vi diệu thế chẳng còn gì là Khảo

Hoà hoá muôn trùng Nhiên thức vươn xa

Ngay và luôn hợp Nhất Ta – Tạo Hoá

“Ngay tức thì Ta bỗng hoá như nhiên!”.

Thiền Giả Vô Tận Không

SƯ PHỤ VĨ NHIÊN

Sư Phụ của chúng Con

Tên là Trần Thanh Nghị

Người Vĩ Nhiên vô đối

Thông thấu mọi Lẽ Nhiên

Truyền dạy muôn Lý Nhiên

Khai sáng mọi tâm nhiên

Nâng tâm thức tỏ nhiên

Hòa hóa Nhiên vô tận!

 

Thiền Giả Vô Tận Không

Gửi bình luận