ĐƯỜNG VỀ

Đã bao đời bao kiếp mãi trôi lăn
Con huân tập bao nghiệp sâu dày đặc
Người quan sát và bên Con dìu dắt
Vì rằng buông nhưng vẫn dõi theo tâm

Nay về đây Con thấy lòng thật ấm
Bao nghiệp duyên, phân biệt cả u mê
Không còn đọng vì nay Con trực chỉ
Nhiên thức tăng tự khắc nó mất đi.

Lý Người dạy trụ thần trong thường biến
Vì biết rằng Tạo Hóa chẳng đứng yên
Chúng Con học và cảm dần Tạo Hóa
Nhiên thức Con cũng biến chuyển như nhiên.

Người chỉ dạy rằng Tạo Hóa bao la
Luôn trông ngóng cùng hòa về thiền học
Con cảm được Người toàn Nhiên vô đối
Đường Con về Tạo Hóa dẫn lối đi!
(Thiền Giả Vô Tâận Không – Ngoan Nghiêm Không – Ngô Thị Ngoan, 11h10 ngày 03/10/2017)

CẢM NHIÊN

Ôi Cha ơi! Con thương Cha lắm lắm
Nghĩ về Người là khoé mắt Con cay
Dạt dào cảm xúc trong Con là thế
Người trong Con, trong nhịp thở nơi Con.

(Thiền Giả Vô Tận Không, 22h35 ngày 30/08/2017)

 

ƠN SƯ PHỤ!

Công ơn Sư Phụ
Truyền dạy Lẽ Nhiên
Khai thông ý thức
Con chăm áp Lý
Tỏ thông bao điều
Buông đi bám chấp
Thấu cảm Lẽ Nhiên
Hòa cùng Sư Phụ.
(Thiền Giả Vô Tận Không – Lĩnh Lưu Không – Phan Thái Lĩnh, 22h22 ngày 11/12/2018)

Bình luận (2)

Gửi bình luận