… “thít”… “quớ”…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Năng lực thiềng tập của Mẹ được truyền vào Con… tự nhiêng như máu Mẹ chan hòa trong Con…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận