ThiềnG NhiênG… thích có đều “G”… tính “soa”…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thiềng Nhiêng…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận