Thiềng hóa…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thông qua thế Thiềng mà Con hiểu thông Nhiêng Lẽ… điều tưởng chừng như đơn giản đến mức không giới hạn nhưng mang tầm vươn xa vô hạn…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (71)

Gửi bình luận