Thiềng Hạ… Vô Tận Không…

Thiềng Hạ… Vô Tận Không… được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác… thể như siêu phẩm kiến tạo thời Hạ…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (118)

Gửi bình luận