Siêu phẩm… Thiềng Hạ… Vô Tận Không…
https://www.youtube.com/watch?v=kArXR2WQiMY

Thiềng Hạ… Vô Tận Không… được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác… thể như siêu phẩm kiến tạo thời Hạ…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tự biên độ nào… sức nắng Ta… sẵn luôn ý chí… trường sức rải dài… thả rộng trí bao la… mở bừng NhiênG ra không gì không thể… dịch biên này tận hun hút vô KhônG…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (156)

Gửi bình luận