Thiềng Đông… Vô Tận Không…

 

Thiềng Đông… Vô Tận Không… được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác… thể như siêu phẩm kiến tạo thời Đông…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (98)

Gửi bình luận