ThiềnG chưa… “ThiềnG liềnG” đi… thích có “G” hết được “Không”…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thiềng Nhiêng…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

 

Bình luận (214)

Gửi bình luận