Người… Ta rõ nhất Thiềner Vô Tận Không hiển nhiên hơn hẳn…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (132)

Gửi bình luận