Các Thiềner Vô Tận Không trong buổi Nhiên Thiền được diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ 16h00 – 18h00 tại Trường Thiền Vô Tận Không.

Trường Thiềng Vô Tận Không

Instagram: Vo Tan Khong
Twitter: Vo Tan Khong
Youtube: Vo Tan Khong
Dailymotion: Vo Tan Khong
Email: mastertranthanhnghi@votankhong.com
Kết thông: 090 393 3098
Tất cả chương trình đều sẻ chia, hoàn toàn miễn phí…

Gửi bình luận