Các Thiềner Vô Tận Không tĩnh tại tọa thiềng trong lớp Du Thiềng được tổ chức hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật lúc 16h30 – 18h30 tại Trường Thiềng Vô Tận Không…

Trường Thiềng Vô Tận Không

Fanpage… Vô Tận Không

Instagram… Vo Tan Khong
Twitter… Vo Tan Khong
Website… www.votankhong.com
Youtube… Vo Tan Khong
Dailymotion… Vo Tan Khong
Safechat… Vô Tận Không
GETTR… Vo Tan Khong
Email… mastertranthanhnghi@votankhong.com

Thông Kết…
0903933098
0979357930
0949896909

Tất cả chương trình đều sẻ chia… hoàn toàn miễn phí…

Bình luận (173)

Gửi bình luận