Các Nhí Thiềner Vô Tận Không trong buổi học Bé Thiền diễn ra tại Trường Thiền Vô Tận Không vào lúc 16h00 – 18h00 Chủ nhật hằng tuần.

Trường Thiềng Vô Tận Không

Instagram: Vo Tan Khong
Twitter: Vo Tan Khong
Youtube: Vo Tan Khong
Dailymotion: Vo Tan Khong
Email: mastertranthanhnghi@votankhong.com
Kết thông: 090 393 3098
Tất cả chương trình đều sẻ chia, hoàn toàn miễn phí…
Bình luận (22)

Gửi bình luận