[Nguồn: Báo Doanh nhân & Pháp luật]

Thiềng là không giới hạn…

Thiềng giờ đây không chỉ của riêng ai mà là cho tất cả, không một giới hạn nào mà việc thiềng tập cứ tự nhiêng như nhịp đập nơi tim.

Bé Thiền Vô Tận Không

 

Phim Bé Thiềng… Vô Tận Không…

Bộ phim Bé Thiềng… Vô Tận Không… do Sư Phụ Trần Thanh Nghị sản xuất và trực tiếp làm đạo diễn đã mang đến góc nhìn đa chiều về Thiềng học cho người xem. Bộ phim khắc họa rõ nét, sinh động, ấn tượng, đa sắc các hoạt động cho Bé tại Trường Thiềng Vô Tận Không. Dù tĩnh hay động tất cả đều hun đúc, rèn luyện cho các Bé sự tập trung, kiên nhẫn, linh hoạt và kiểm soát thân tâm trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Điều mà các Bậc Phụ Huynh chú tâm hướng đến và tuyệt nhiêng chỉ có Thiềng mới đem lại cho các Bé. Thiềng là một phương học mới và là nền tảng vững vàng nhất cho tất cả.

Thiềng giờ đây không chỉ của riêng ai mà là cho tất cả, không một giới hạn nào mà việc thiềng tập cứ tự nhiêng như nhịp đập nơi tim.

Nhiêng phim Thiềng học dành cho Bé đầu tiên và duy nhất với vô vàn Nhiêng ngữ cùng lối viết tươi mới, mở ra vô tận phong cách văn chương dễ thấu chạm lòng người, mà tuyệt nhiêng được ghi nhận và lưu dấu về sau.

Bình luận (164)

Gửi bình luận