Hòa thiền…

Mẹ con hòa thiền... ung dung ngồi xuống Mẹ thiền, tay đan, nhắm mắt, nhất nhiên trụ liền...
Xem chi tiết