Thấy… Vô Tận Không… vô tận không…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tạo Hóa… là tất cả cái nhận thức của Ta đã chạm qua được và bao gồm luôn cả cái tâm tưởng của Ta chưa nghĩ đến được…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (194)

Gửi bình luận