Thai Thiềng Vô Tận Không…

Trong suốt 9 tháng 10 ngày, tình yêu lớn nhất mà Mẹ có thể dành cho Con không gì khác hơn là sự lan tỏa năng lượng thuần thiềng… vô tận… đến cho Con yêu thông qua việc thiềng tập đúng cách…

Chỉ đơn giản ngồi im, đanG tay, nhắm mắt nhưng sự giao thoa thông qua ý niệm của Mẹ và Con là không giới hạn… Tương tác kỳ diệu này giúp tình cảm của Mẹ và Con gắn kết chặt chẽ hơn, Con hiểu Mẹ hơn và Mẹ có thể thuận lợi hơn trong việc dạy dỗ Con sau này…

Đặc biệt, năng lượng thuần khiết khi Mẹ điềm nhiêng dụng thiềng được truyền tải trực tiếp đến Con sẽ giúp Con hình thành nên sự tập trung đĩnh đạc nhất ngay từ khi còn trong bụng Mẹ… Điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng chỉ có Mẹ mới có thể làm được điều tuyệt vời đó cho Con…

Bình luận (190)

Gửi bình luận