Thai Thiềng… vô tận khoảnh khắc vi diệu…

Cảm nhận của Mẹ trong bài tập tại lớp Thai Thiềng Vô Tận Không…

Mẹ chia sẻ rằng điều tuyệt vời nhất là Mẹ cảm nhận rất rõ những phản hồi nơi Con… Giây phút được thực hành bài tập cùng Con là Mẹ như được tâm sự, thổ lộ, trò chuyện cùng Con yêu… Lúc máy đạp, lúc nhẹ nhàng cử động như thể Con đang lắng nghe… thấu hiểu tất cả những điều Mẹ nói…

Mỗi thực tại của hành trình Thai Thiềng là vô tận khoảnh khắc vi diệu mà Thiềng đã mang đến cho cả Mẹ và Con…

Trường Thiềng Vô Tận Không

Fanpage… Vô Tận Không

Instagram… Vo Tan Khong
Twitter… Vo Tan Khong
Website… www.votankhong.com
Youtube… Vo Tan Khong
Dailymotion… Vo Tan Khong
Safechat… Vô Tận Không
GETTR… Vo Tan Khong
Email… mastertranthanhnghi@votankhong.com

Thông Kết…
0903933098
0979357930
0949896909

Tất cả chương trình đều sẻ chia… hoàn toàn miễn phí…

Bình luận (113)

Gửi bình luận