Thai Thiềng… vô tận khoảnh khắc vi diệu…

Cảm nhận của Mẹ trong bài tập tại lớp Thai Thiềng Vô Tận Không…

Mẹ chia sẻ rằng điều tuyệt vời nhất là Mẹ cảm nhận rất rõ những phản hồi nơi Con… Giây phút được thực hành bài tập cùng Con là Mẹ như được tâm sự, thổ lộ, trò chuyện cùng Con yêu… Lúc máy đạp, lúc nhẹ nhàng cử động như thể Con đang lắng nghe… thấu hiểu tất cả những điều Mẹ nói…

Mỗi thực tại của hành trình Thai Thiềng là vô tận khoảnh khắc vi diệu mà Thiềng đã mang đến cho cả Mẹ và Con…

Bình luận (185)

Gửi bình luận