ĐÔNG CÙNG HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI

 

Thiền Đông đến phố vui như hội

Sắc đỏ trắng màu hoà quyện xanh

Lung linh khắp chốn bao thanh sắc

Ấm áp chan hòa cảnh thiền nhiên

Huynh Đệ Tỷ Muội Ta cùng ngộ

Tâm giao nhất thể với Đông Thiền

Nhất như trụ thần hòa diễn tiến

Tất cả cùng hoà Vô Tận Không.

(Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 24/12/2018)

THIỀN XUÂN MỞ LỐI

 

Mới qua Xuân đến chạm đầu ngõ,

Mà nay mai rụng trước sân nhà.

Mọi sự biến thường trong chớp mắt,

Tiếc chi giả tạm thế gian này.

Chính, phụ phân chi cho phức tạp.

Đạo, Đời là một chớ phân hai,

Trực chỉ thân, tâm nhất như thể.

Hòa, hóa, hòa về Vô Tận Không.

Xuân thiền rộng mở một duyên lớn,

Vô tận Hư Không chan hòa khắp,

Xuân này không đến, Xuân nào gặp?

Sư Phụ mở lối Con hòa về.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trang Trung Không – Nguyễn Thị Thùy Trang, 16h50 ngày 25/1/2018)

Bình luận (22)

Gửi bình luận