ĐÔNG VÔ TẬN

 

Nghênh đón Thiền Đông

Chan hòa ánh trắng

Sắc đỏ ươm nắng

Sáng bừng muôn nơi

Thực tại ngay đây

Huyền vi vô đối

Đủ đầy sẵn có

Tự tại thong dong

Ấm nồng thời Đông

Ôi! Vô Tận Không

Thiền Đông, Thiền Đông!

Ôi! Vô Tận Không

Hoà hoá Hư Không.

 

(Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 24/12/2018)

ĐÔNG ĐỦ ĐẦY

 

Đông Nhiên ấm áp vô ngần

Trong Con cảm thấy bao điều diệu vi

Năng nhiên tương tác ngày ngày

Dụng nhiên áp Lý thong dong Con hòa

Thiền Đông sẻ chia chan hòa

Thấm nhuần sắc đỏ trắng màu tinh khôi

Trong Con Nhiên Lý đủ đầy

Hòa cùng Tạo Hóa như nhiên vốn là

Thuận nhiên Đông đến Thu qua

Bao nhiêu bám chấp Buông “Ngay Tức Thì!”

Nhị Nguyên định đặt mấy khi

Nhất Nguyên hòa hóa mất nơi tìm về

Nối thông mắt nhắm tay đan

Đông Thiền hòa khí hóa màu như nhiên

Thanh nhiên sáng tỏ mọi Miền

Dụng ngay nhiên thức hóa cùng Hư Không.

Đông bên Sư Phụ đủ đầy

Hòa dòng thường biến bốn mùa vẹn nhiên!

Sư Phụ đến giữa Đông Thiền

Diệu nhiên truyền Lý khai thông muôn trùng.

 

(Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 24/12/2018)

NHIÊN

 

Xuân về bừng cháy, ánh nhiên toả

Lung linh Hạ đến, sáng diệu nhiên

Thu sang tưng bừng, huệ nhiên khắp

Lẫy lừng Đông tới, lẽ hợp nhiên.

 

(Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 21/11/2018).

Bình luận (5)

Gửi bình luận