“NGAY TỨC THÌ”

 

Diệu nhiên biết đến Lý Người

Nghiễm nhiên ngẫm ngộ thấu sâu chính Mình.

Tinh nhiên thông suốt biến thường

Tuyệt nhiên chỉ có nơi này cho Ta

Lý nhiên thẩm thấu không dừng

Ngay luôn thiền tập cho đời thong dong

“Ngay tức thì” thấu Lý, Sự thông

“Ngay tức thì” Ta hóa như nhiên!

Thiền Giả Vô Tận Không

 Huyền Hữu Không – Trần Ngọc Huyền – 18h ngày 7.12.2018.

 

LẼ HUYỀN VI

 

Lẽ huyền vi Người đến cùng chúng Con

“Ngay tức thì!” Lẽ Nhiên Con thấu chạm

Nhiên thức thăng hoa, sinh diệt hòa hóa

Thấu chạm Lẽ Nhiên! Hoá tận vô Nhiên!

Thiền Giả Vô Tận Không

Hồng Hải Không – Lê Thị Thu Hồng – Ngày 7/12/2018.

 

BỪNG TỈNH

 Sư Phụ về khai sáng Lẽ Nhiên

“Ngay tức thì” trong Con thấu chạm

Muôn Sự Lý xóa tan bám chấp

Để hòa chung về một Lẽ Nhiên.

Thiền Giả Vô Tận Không

Cường Căn Không – Nguyễn Quang Cường – Ngày 7/12/2018.

 

Bình luận (32)

Gửi bình luận