.

NGAY TỨC THÌ …!

.

Vỡ òa nơi nhận thức

Lý Nhiên thật diệu vi

Tạ ơn Người khai sáng

Sự ngộ Con thăng hoa!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Bậc Vĩ Nhiên vô đối

Mỉm cười Con dụng Lý

Ngay tức thì… hóa nhiên!

 

(Thiền Giả Vô Tận Không – 21h57 ngày 11/12/18)

 

 

 

 

.

NGAY TỨC THÌ …!

 

Có vi diệu nào hơn được khai sáng

Để đời Mình sống vốn như nhiên

Như vạn vật vốn nhiên Tạo Hóa

Thực tại toàn năng, tất cả đủ đầy.

Có lẽ nào hơn Lẽ Nhiên Tạo Hóa.

Lý diệu vi để tất thảy hóa nhiên

Bao đời nay mấy ai được ngộ Lý

Nên đời người vẫn mãi tìm về!

Rồi Người về khai lẽ như như

Con tiếp Lý vỡ òa trong hạnh phúc

Dụng Lý, trụ thần hòa theo diễn tiến

Ngay tức thì … Con đã hóa như nhiên.

 

(Thiền Giả Vô Tận Không – 22h18 ngày 11/12/18)

.

.

NGAY TỨC THÌ …!

 

Bao vi diệu nằm ngoài tâm tưởng

Khi gặp Người, thấu ngộ Lý Nhiên

Một câu Lý, muôn trùng sâu sắc

Thấu thông rồi, dụng lẽ muôn nơi.

Đã tiếp Lý ngay luôn dụng Sự

Để muôn trùng tâm thức hóa Không

Như Tạo Hóa muôn trùng biến hiện

Ngay tức thì … thở cũng ra thơ!

 

(Thiền Giả Vô Tận Không – 22h05 ngày 11/12/18)

 

 

 

 

Bình luận (36)

Gửi bình luận