VÈ BÉ THIỀN

 

Nghe vẻ nghe ve nghe vè thiền học
Chạy nhảy liên miên vào thiền ngay ngắn
Ai nấy xinh xắn nhắm mắt đan tay
Lưng thẳng thật hay ngay luôn không tán
Hơi thở thật sáng giữa trán vào ra
Kỳ diệu biết bao Con thiền ngoan nhé
Tay Con ép nhẹ mỗi lúc xả thiền
Ôi thật thiêng liêng cùng Thầy, cùng Bạn!

Thiền Giả Vô Tận Không

Ngô Thị Ngoan – Ngoan Nghiêm Không – 10h50 ngày 26/03/2017.

 

 

ĐỦ ĐẦY

 

“Lời Sư Phụ dạy

Ngay tại lúc này

Trong Con đủ đầy

Vốn Nhiên như vậy!”

Ơn nhiên Sư Phụ

Kiến tạo Bé Thiền

Cho Con trọn vẹn

Luôn là chính Con

Năm mười hai tháng

Bốn mùa tiệc vui

Bé Thiền sinh nhật

Đủ đầy nơi Con!

Con trụ thần chơi

Vốn nhiên tự tại

Tinh hoa tụ lại

Cảm nhiên nhận quà

Tạo Hoá thế đấy

Đủ đầy nơi đây

Trụ thần cảm ngộ

Thực tại toàn năng.

Thiền Giả Vô Tận Không

 Hiếu Hoán Không – Lý Nhân Hiếu – Ngày ‎14/03/2018.

SINH NHẬT BÉ THIỀN

 

Lớp học đủ đầy

Dành cho các Con

Được chơi được học

Quay về bản thể

Chơn như chính Mình

Bé Thiền mở lối

Hun đúc tánh nhiên

Mỗi tuần chủ nhật

Cùng đến lớp Thiền

Cùng học Lẽ Nhiên

Hoà về đúng nghĩa

Chúc mừng sinh nhật

Bé Thiền rất nhiên.

Thiền Giả Vô Tận Không

Hồng Hải Không – Lê Thị Thu Hồng – 23h15 ngày 13/3/2018.

 

 

HÒA NHIÊN

 

Ngạc nhiên tuổi của Con

Lại điềm nhiên đến vậy

Diệu nhiên Vô Tận Không

Nơi “Bé Thiền” khai thể

Sư Phụ – bậc vĩ nhiên

Dạy Con bao Nhiên Lý

Thoại nhiên Người khai sáng

Ứng nhiên Bé tỏa nhiên

Ngày qua ngày định nhiên

Nghiễm nhiên Con thông tuệ

Ngạc nhiên Con thay đổi

Tất cả hoá như nhiên.

Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 24/11/2018.

 

Bình luận (14)

Gửi bình luận