VÈ BÉ THIỀNG

 

Nghe vẻ nghe ve nghe vè thiềng học
Chạy nhảy liên miên vào thiềng ngay ngắn
Ai nấy xinh xắn nhắm mắt đan tay
Lưng thẳng thật hay ngay luôn không tán
Hơi thở thật sáng giữa trán vào ra
Kỳ diệu biết bao Con thiềng ngoan nhé
Tay Con ép nhẹ mỗi lúc xả thiềng
Ôi thật thiêng liêng cùng Thầy, cùng Bạn…

Thiềng Giả Vô Tận Không

Ngô Thị Ngoan – Ngoan Nghiêm Không – 10h50 ngày 26/03/2017.

 

 

ĐỦ ĐẦY

 

“Lời Sư Phụ dạy

Ngay tại lúc này

Trong Con đủ đầy

Vốn Nhiêng như vậy!”

Ơn nhiêng Sư Phụ

Kiến tạo Bé Thiềng

Cho Con trọn vẹn

Luôn là chính Con

Năm mười hai tháng

Bốn mùa tiệc vui

Bé Thiềng sinh nhật

Đủ đầy nơi Con!

Con trụ thần chơi

Vốn nhiêng tự tại

Tinh hoa tụ lại

Cảm nhiêng nhận quà

Tạo Hoá thế đấy

Đủ đầy nơi đây

Trụ thần cảm nhận

Thực tại toàn năng…

Thiềng Giả Vô Tận Không

 Hiếu Hoán Không – Lý Nhân Hiếu – Ngày ‎14/03/2018.

SINH NHẬT BÉ THIỀNG

 

Lớp học đủ đầy

Dành cho các Con

Được chơi được học

Quay về bản thể

Chơn như chính Mình

Bé Thiềng mở lối

Hun đúc tánh nhiêng

Mỗi tuần chủ nhật

Cùng đến lớp Thiềng

Cùng học Lẽ Nhiêng

Hoà về đúng nghĩa

Chúc mừng sinh nhật

Bé Thiềng rất nhiêng…

Thiềng Giả Vô Tận Không

Hồng Hải Không – Lê Thị Thu Hồng – 23h15 ngày 13/3/2018.

 

 

HÒA NHIÊNG

 

Ngạc nhiêng tuổi của Con

Lại điềm nhiêng đến vậy

Diệu nhiêng Vô Tận Không

Nơi “Bé Thiềng” khai thể

Sư Phụ – bậc vĩ nhiêng

Dạy Con bao Nhiêng Lý

Thoại nhiêng Người khai sáng

Ứng nhiêng Bé tỏa nhiêng

Ngày qua ngày định nhiêng

Nghiễm nhiêng Con thông tuệ

Ngạc nhiêng Con thay đổi

Tất cả hoá như nhiêng…

Thiềng Giả Vô Tận Không – ngày 24/11/2018.

Bình luận (13)

Gửi bình luận