NHÍ THIỀNG

Tấm thân nho nhỏ

Đủ để dụng thiềng

“Ngay tức thì” liềnG

Nhí thiềng hóa nhiêng…

Thiềng Giả Vô Tận Không

Trường Trị Không – Phan Lập Trường – ngày 13/3/2019.

 

BÉ THIỀN

Thân Con nhỏ bé

Tĩnh lặng điềm nhiêng

Tâm thức hòa liềnG

Vươn xa vô tận

Thiềng tuy đơn giản

Chỉ ngồi thảnh thơi

Thế nhưng Bé ơi…

Thiềng là tất cả

Không là ai cả

Đủ đầy là Con…

Thiềng Giả Vô Tận Không

Thuấn Tháp Không – Nguyễn Văn Thuấn – 12h10 ngày 14/03/2019.

Bình luận (8)

Gửi bình luận