Thấy lẽ vô tận tầm nhìn nhận
Hướng tới Như Nhiên sứ mạng trao!

– Sư Phụ Trần Thanh Nghị –

Bình luận (3)

Gửi bình luận