…Ta thế nào… Tạo Hoá theo thế ấy…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

… Tạo Hóa thế nào… Ta thể nấy…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (22)

Gửi bình luận