…Ta thế nào… Tạo Hoá theo thế ấy…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

… Tạo Hóa thế nào… Ta thể nấy…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (165)

Gửi bình luận