Ta thật là nhỏ bé, Tạo Hóa còn nhỏ hơn!

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Có những điều mà tâm tưởng Ta chưa thể chạm đến được, cho đến khi được khai sáng một cách thật như nhiên bởi lẽ Nhiên vô tận mà Tạo Hóa vốn là.

Bình luận (92)

Gửi bình luận