SƯ PHỤ VỀ

Sư Phụ Về trong muôn trùng Tạo Hóa

Thấu lẽ nhiên với vô tận tầm nhìn

Người khai sáng cho muôn vàn Tâm thức

Bởi vì Người là Tạo Hóa toàn năng

Người sáng lập Trường Thiền “Không Vô Tận”

Mang lẽ Nhiên lan tỏa khắp muôn nơi

Để tất cả cùng chan hòa thấu Lẽ

Mà tìm về Bản thể vốn Như Nhiên

Cái việc mà lẽ giờ Ta phải thế

Nhưng chỉ vì bám chấp không nhận ra

Chạm Lý Nhiên của Người, Ta bừng sáng

Sư Phụ Về – Ta thật Đã nơi Ta…

Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã dẫn dắt và truyền dạy Lý Sự cho Con thật Như Nhiên Tạo Hóa vốn là…

(Thiền Giả Vô Tận Không- Khoa Khải Không –  Nguyễn Đăng Khoa).

Ơn Người

Sư Phụ về soi sáng đời Con

Người quán thông lẽ Không vô tận

Con hòa hóa trong lời Người dạy

“Ngay tức thì” Con hóa như Nhiên

Người cho Con Huệ Nhiên hiển lộ

Con ngẫm ngộ những Lý Người trao

Là sẻ chia, vô hằng, vô hữu

Là trụ thần, bất nhị, hoá không…

Người toàn nhiên vĩ nhiên là thế

Tấm lòng Người rộng khắp muôn nơi

Con tạ ơn Người đã khai sáng

Sư Phụ Về! Về với chúng con…

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng và truyền dạy Lý Nhiên cho chúng con! Công ơn Người Con nguyện mãi khắc ghi. Sư Phụ Về!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Long Lẫy Không – Trần Phi Long).

Lý Tạo Hóa

Lý Sư Phụ thẩm thấu như nhiên

Chạm mọi lẽ, chan hòa tất cả…

Con thăng hoa vỡ òa thấu ngộ

Chẳng tìm cầu thông tỏ nơi đâu.

Con Trang Trung Không kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con lẽ Nhiên vô tận, Con “ngay tức thì” tỏ ngộ mà hòa về…

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trang Trung Không – Nguyễn Thị Thùy Trang).

Không một ai khác ngoài Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người hòa nhiên nên mọi sự lý rất tự nhiên từ những cảm nhiên tinh tường hay đến những thoại nhiên thấu lẽ. Không ai không ngạc nhiên trước tuệ nhiên thấu chạm vô tận Lý Nhiên mà mặc nhiên hợp lẽ, y nhiên vốn là… của Người.

Con xin tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Người đã cho Con thấy được cái đương nhiên mà trước giờ Con đã lỡ, thấy được cái vô tận như tất nhiên nó vốn là… và đương nhiên hòa hóa cùng sứ mệnh như nhiên.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Ngoan Nghiêm Không – Ngô Thị Ngoan).

Được trực tiếp cảm thấu thoại nhiên từ Sư Phụ Trần Thanh Nghị, trong Con vỡ òa bao điều rất nhiên. Mặc nhiên Con hoà về cùng Người và HĐTM. Sư Phụ Tuệ Nhiên Vô Đối khai sáng vô biên Lẽ Nhiên cho bao tâm thức hoà nhiên một cách tự nhiên.

Tất Nhiên, cùng với dụng Thiền, ngẫm Ngộ “Nhiên Lý Sự Như” từ Sư Phụ chỉ dạy là việc đương nhiên ý nghĩa toàn nhiên cho tất cả chúng con.

Chỉ duy nhất Sư Phụ Trần Thanh Nghị cho từng chúng con nhận ra sâu thẳm những điều xa lệch bản thể, cho chúng con sinh diệt đổi thay. Dụng Nhiên Lý từ Sư Phụ Trần Thanh Nghị, “Ngay tức thì” Con được là chính Con, nghiễm nhiên không trở nên là ai khác. Cái “Giả Ta” như sự tán thần, vô thức, tạp niệm dần vơi, Con ngày càng hơn biết kiểm soát ý thức y nhiên là thật Ta trong thực tại. Con nhận diện, ngay luôn trực chỉ, trụ thần thường biến những phạm vi chưa thường biến trong Con. Định đặt ẩn tàng trong tâm thức dần tan, cảm nhiên “Tầm Nhìn Vô Tận, Sứ Mạng Như Nhiên” trong Con ùa về.

Như nhiên Người trao Con thẩm thấu, hòa hoá nhiên nhiên vô tận cùng Người. Tri ân tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Người Cha Tạo Hoá của tất cả chúng con…

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hoa Hiển Không – Bùi Thị Hoa).

 

 

 

 

Kể từ khi Con biết đến Vô Tận Không, biết đến Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Con mới cảm được cuộc sống thực sự là gì bởi bao năm qua Con sống chẳng có tiêu điểm và chẳng bao giờ biết sống Đã là gì?!

Lúc này đây Con không còn thích điều gì khác ngoài việc KIỂM SOÁT ĐƯỢC Ý THỨC! Không kiểm soát được Ý Thức thì cả đời người sẽ rong ruổi! Sống như hồn ma có hơi thở mà Ta nào có hay!

Sư Phụ chỉ dạy Chúng Con từng chút một từ lời ăn tiếng nói, văn phong trình bày đến những việc vượt ngoài tâm tưởng của Chúng Con thông qua vô tận hình thức tuỳ vào tâm thức từng người, từng giai đoạn. Được làm thầy cô hướng dẫn Lớp Bé Thiền và cả các Mẹ bầu là những điều tuyệt vời trong cuộc đời Con. Người là Lẽ Nhiên Tạo Hoá nên không ai có thể dùng ý thức hạn hẹp mà bắt chụp, suy đoán trên Tâm Thức Vô Tận Thấu Trong Toàn Nhiên Tạo Hoá của Sư Phụ!

Tạ ơn Tạo Hoá đã Thường Biến cho Con gặp lại Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Ba Nghị Toàn Nhiên của Chúng Con!

Những lẽ Nhiên mà Ba đang làm Như Nhiên cho Chúng Con thế nào thì Sự Biết Ơn, Sự Nể Phục và lòng Thương Kính của Chúng Con dành cho Người nó cũng Như Nhiên thế ấy!

Một lần nữa Con xin cúi lạy tạ ơn Ba Nghị! Vì Người là Tạo Hoá đã sẵn đủ đầy nên Con không chúc Người mà chúc ngược lại Chúng Con ngày càng Tạo Hoá hơn đúng với lời chúc của Người dành cho Chúng Con!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Huyền Hữu Không – Trần Ngọc Huyền).

Ai đó dạy cho Con điều gì thì cũng đủ để Con tự nhiên gọi là Thầy và dĩ nhiên mang ơn rồi.

Nhưng diệu nhiên với Con hơn cả là Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc vĩ nhiên khai sáng Con từ nhiên thể, thức tỉnh Con từ trong cõi mê thì hẳn nhiên không một câu từ hay một sự biết ơn nào có thể đồng nhiên được với Người. Chỉ có sự như nhiên nơi Con mới đồng điệu được sự toàn nhiên nơi Người. Con phải luôn khắc ghi Nhiên Lý mà Người truyền dạy…

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thuấn Tháp Không – Nguyễn Văn Thuấn)

 

 

Thật may mắn làm sao khi Duyên Tạo Hoá cho Con được là đệ tử của Sư Phụ, được vào Trường Thiền Vô Tận Không, được Thiền tập và tương tác Lý Nhiên hằng ngày, cùng vô số những chương trình mà Người tổ chức để chúng con có cơ hội thực hành giúp nâng cao sự ngộ, thấu sâu chính Con hơn, cảm nhận được tình cảm quá chan hoà của tất cả mọi người, thật rất gần gũi mà không nơi đâu có được cảm giác đó. Con không thể kể hết ân tình Sư Phụ đã dành cho gia đình chúng con. Con xin kính tạ ơn Sư Phụ đã khai sáng cho chúng con!

(Thiền Giả Vô Tận Không)

Con xin lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị, đối với con Người còn là Thầy và là người Cha mà con rất kính trọng. Bậc vĩ nhiên vô đối, Con thật may mắn khi được làm đệ tử của Người!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người sáng lập Trường Thiền Vô Tận Không đem đến sự khai sáng cho tất cả, tuệ nhiên thẩm thấu Lý Nhiên vô tận, Lẽ Nhiên lan tỏa không điểm tận mà mặc nhiên phải vậy là vậy. Tất nhiên phải có sự cảm nhiên mới thấu chạm được sự lan tỏa của Lý Nhiên, y nhiên mà chạm được cái Không… Vô Tận rất nhiên của chính chúng ta. Điểm Không vô tận hiện hữu thì thoại nhiên ắt sẽ hiện hữu mà hòa nhiên một cách tự nhiên thì đương nhiên là nhiên nhiên.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Lạc Loan Không – Nguyễn Hoàng An Lạc)

 

 

Một cách tự nhiên Con được biết đến Trường Thiền Vô Tận Không do Sư Phụ Trần Thanh Nghị sáng lập. Mặc nhiên Con cảm nhiên được tuệ nhiên và sự truyền đạt Lý – Sự rất nhiên từ Sư Phụ. Người hòa nhiên và thoại nhiên y nhiên tất nhiên Thiền Nhiên ngày càng lan tỏa. Hòa hóa Vô Tận Không đương nhiên là việc Ta phải làm ngay trong thực tại này! Con xin tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con!

Trường thiền Vô Tận…

Sư Phụ Toàn Nhiên.

Khai sáng Như Nhiên.

Điềm Nhiên lãnh hội.

Cảm Nhiên lạy tạ!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị!

(Thiền Giả Vô Tận Không)

Người khai sáng Tâm Con

Hôm nay ngày nhà giáo

Con kính tri ân Người

Là “Thầy”, cũng là “Cha”

Cho ra từ “Sư Phụ”!

Tên Người TRẦN THANH NGHỊ!

Đến từ Nhiên Vô Tận…

Vĩ Nhiên chính là Người

Hoà Nhiên cùng tất cả

Học trò – “đàn Con dại”

Người An Nhiên tự tại

Dù Con có làm sai

Nhiên Lý Người mang lại

Điềm Nhiên Người răn dạy

Thoại Nhiên từ Ý Nhiên

Tuyệt Nhiên và Uyển Nhiên

Hiển Nhiên lời Hợp Nhiên

Thông Nhiên Lẽ Nhiên Con

Người cho Con Tuệ Nhiên

Sự Nhiên cùng Luận Nhiên

Hồn Nhiên trong Dụng Nhiên

Tâm Nhiên về Nhất Nhiên

Tánh Nhiên Người Toả Nhiên

Lời Nhiên cũng không thể

Nói hết Ý Nhiên Con

Vẹn Nhiên lòng Tôn Kính

Đấng Toàn Nhiên Sư Phụ…

Con Phương Phách Không kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con và gia đình của Con. Chỉ có Người là duy nhất chỉ dạy chúng con những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng mấy ai làm được, không thể dùng câu từ nào để diễn đạt được sự Tôn Kính cũng như lòng Tri Ân sâu sắc của Vợ Chồng Con cũng như HĐTM ở Trường Thiền Vô Tận Không.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Phương Phách Không – Phạm Đình Phương)

Con Hồng Hải Không kính tặng Sư Phụ Trần Thanh Nghị kính yêu!

Sư Phụ toàn nhiên đã hướng dẫn và khai sáng cho chúng con. Người hiểu rõ từng đứa Con của mình, Người luôn chỉ ra Lẽ Nhiên vô tận giúp chúng con hoà hoá. Con trưởng thành và nâng tâm thức của Mình qua việc thiền tập và tương tác (Lý Sự).

Đời này được gặp Người là điều hạnh phúc nhất. Con xin lạy tạ ơn Người Thầy, Người Sư Phụ đáng kính!

Con kính tặng Người bài thơ gồm chữ Nhiên!

Con được Người khai Ngộ Rất Nhiên,

Cảm Nhiên Con hoà Trường Thiền.

Lẽ Đương Nhiên việc gọt giũa tâm thức

Tuệ Nhiên trong Con được khai mở,

Hoà Nhiên bước chân tới!

Thoại Nhiên lắng đọng trong thiền tập

Rất Nhiên hoà hoá ở Trường Thiền

Hoà Nhiên Con thong dong tiếp Lý

Y Nhiên Con được là đệ tử của Người!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Nguyễn Thị Thu Hồng – Hồng Hải Không)

Bình luận (18)

Gửi bình luận