SƯ PHỤ VỀ

Sư Phụ Về trong muôn trùng Tạo Hóa

Thấu lẽ nhiêng với vô tận tầm nhìn

Người khai sáng cho muôn vàn Tâm thức

Bởi vì Người là Tạo Hóa toàn năng

Người sáng lập Trường Thiềng “Không Vô Tận”

Mang lẽ Nhiêng lan tỏa khắp muôn nơi

Để tất cả cùng chan hòa thấu Lẽ

Mà tìm về Bản thể vốn Như Nhiêng

Cái việc mà lẽ giờ Ta phải thế

Nhưng chỉ vì bám chấp không nhận ra

Chạm Lý Nhiêng của Người… Ta bừng sáng

Sư Phụ Về… Ta thật Đã nơi Ta…

Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã dẫn dắt và truyền dạy Lý Sự cho Con thật Như Nhiêng Tạo Hóa vốn là…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Khoa Khải Không… Nguyễn Đăng Khoa)

Ơn Người

Sư Phụ về soi sáng đời Con

Người quán thông lẽ Không vô tận

Con hòa hóa trong lời Người dạy

“Ngay tức thì” Con hóa như Nhiêng

Người cho Con Huệ Nhiêng hiển lộ

Con ngẫm ngộ những Lý Người trao

Là sẻ chia… vô hằng… vô hữu

Là trụ thần… bất nhị… hoá không…

Người toàn nhiêng vĩ nhiêng là thế

Tấm lòng Người rộng khắp muôn nơi

Con tạ ơn Người đã khai sáng

Sư Phụ Về… Về với chúng con…

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng và truyền dạy Lý Nhiêng cho chúng con… Công ơn Người Con nguyện mãi khắc ghi. Sư Phụ Về…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Long Lẫy Không… Trần Phi Long)

 

Lý Tạo Hóa

Lý Sư Phụ thẩm thấu như nhiêng

Chạm mọi lẽ… chan hòa tất cả…

Con thăng hoa vỡ òa thấu ngộ

Chẳng tìm cầu thông tỏ nơi đâu.

Con Trang Trung Không kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con lẽ Nhiêng vô tận, Con “ngay tức thì” tỏ ngộ mà hòa về…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Trang Trung Không… Nguyễn Thị Thùy Trang)

Không một ai khác ngoài Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người hòa nhiêng nên mọi sự lý rất tự nhiêng từ những cảm nhiêng tinh tường hay đến những thoại nhiêng thấu lẽ. Không ai không ngạc nhiêng trước tuệ nhiêng thấu chạm vô tận Lý Nhiêng mà mặc nhiêng hợp lẽ, y nhiêng vốn là… của Người…

Con xin tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Người đã cho Con thấy được cái đương nhiêng mà trước giờ Con đã lỡ, thấy được cái vô tận như tất nhiêng nó vốn là… và đương nhiêng hòa hóa cùng sứ mệnh như nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Ngoan Nghiêm Không… Ngô Thị Ngoan)

Được trực tiếp cảm thấu thoại nhiêng từ Sư Phụ Trần Thanh Nghị… trong Con vỡ òa bao điều rất nhiêng. Mặc nhiêng Con hoà về cùng Người và HĐTM. Sư Phụ Tuệ Nhiêng Vô Đối khai sáng vô biên Lẽ Nhiêng cho bao tâm thức hoà nhiêng một cách tự nhiêng…

Tất Nhiêng, cùng với dụng Thiềng, ngẫm Ngộ “Nhiêng… Lý Sự… Như” từ Sư Phụ chỉ dạy là việc đương nhiêng ý nghĩa toàn nhiêng cho tất cả chúng con…

Chỉ duy nhất Sư Phụ Trần Thanh Nghị cho từng chúng con nhận ra sâu thẳm những điều xa lệch bản thể, cho chúng con đổi thay. Dụng Nhiêng Lý từ Sư Phụ Trần Thanh Nghị, “Ngay tức thì” Con được là chính Con, nghiễm nhiêng không trở nên là ai khác. Cái “Giả Ta” như sự tán thần, vô thức, tạp niệm dần vơi, Con ngày càng hơn biết kiểm soát ý thức y nhiêng là thật Ta trong thực tại. Con nhận diện, ngay luôn trực chỉ, trụ thần thường biến những phạm vi chưa thường biến trong Con. Định đặt ẩn tàng trong tâm thức dần tan, cảm nhiêng “Tầm nhìn vô tận… Sứ mạng Như Nhiêng” trong Con ùa về…

Như nhiêng Người trao Con thẩm thấu, hòa hoá nhiêng nhiêng vô tận cùng Người. Tri ân tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Người Cha Tạo Hoá của tất cả chúng con…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hoa Hiển Không… Bùi Thị Hoa)

 

 

 

 

Kể từ khi Con biết đến Vô Tận Không, biết đến Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Con mới cảm được cuộc sống thực sự là gì bởi bao năm qua Con sống chẳng có tiêu điểm và chẳng bao giờ biết sống Đã là gì?!

Lúc này đây Con không còn thích điều gì khác ngoài việc KIỂM SOÁT ĐƯỢC Ý THỨC! Không kiểm soát được Ý Thức thì cả đời người sẽ rong ruổi! Sống như hồn ma có hơi thở mà Ta nào có hay…

Sư Phụ chỉ dạy Chúng Con từng chút một từ lời ăn tiếng nói, văn phong trình bày đến những việc vượt ngoài tâm tưởng của Chúng Con thông qua vô tận hình thức tuỳ vào tâm thức từng người, từng giai đoạn. Được làm thầy cô hướng dẫn Lớp Bé Thiềng và cả các Mẹ bầu là những điều tuyệt vời trong cuộc đời Con. Người là Lẽ Nhiêng Tạo Hoá nên không ai có thể dùng ý thức hạn hẹp mà bắt chụp, suy đoán trên Tâm Thức Vô Tận Thấu Trong Toàn Nhiêng Tạo Hoá của Sư Phụ…

Tạ ơn Tạo Hoá đã Thường Biến cho Con gặp lại Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Ba Nghị Toàn Nhiêng của Chúng Con…

Những lẽ Nhiêng mà Ba đang làm Như Nhiêng cho Chúng Con thế nào thì Sự Biết Ơn… Sự Nể Phục và lòng Thương Kính của Chúng Con dành cho Người nó cũng Như Nhiêng thế ấy…

Một lần nữa Con xin cúi lạy tạ ơn Ba Nghị… Vì Người là Tạo Hoá đã sẵn đủ đầy nên Con không chúc Người mà chúc ngược lại Chúng Con ngày càng Tạo Hoá hơn đúng với lời chúc của Người dành cho Chúng Con…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Huyền Hữu Không… Trần Ngọc Huyền)

Ai đó dạy cho Con điều gì thì cũng đủ để Con tự nhiêng gọi là Thầy và dĩ nhiêng mang ơn rồi…

Nhưng diệu nhiêng với Con hơn cả là Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Bậc vĩ nhiêng khai sáng Con từ nhiêng thể, thức tỉnh Con từ trong nhiều định đặt thì hẳn nhiêng không một câu từ hay một sự biết ơn nào có thể đồng nhiêng được với Người. Chỉ có sự như nhiêng nơi Con mới đồng điệu được sự toàn nhiêng nơi Người. Con phải luôn khắc ghi Nhiêng Lý mà Người truyền dạy…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thuấn Tháp Không… Nguyễn Văn Thuấn)

 

 

Thật may mắn làm sao khi Duyên Tạo Hoá cho Con được là đệ tử của Sư Phụ, được vào Trường Thiềng Vô Tận Không, được Thiềng tập và tương tác Lý Nhiêng hằng ngày, cùng vô số những chương trình mà Người tổ chức để chúng con có cơ hội thực hành giúp nâng cao sự nhiêng, thấu sâu chính Con hơn, cảm nhận được tình cảm quá chan hoà của tất cả mọi người, thật rất gần gũi mà không nơi đâu có được cảm giác đó. Con không thể kể hết ân tình Sư Phụ đã dành cho gia đình chúng con. Con xin kính tạ ơn Sư Phụ đã khai sáng cho chúng con…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thúy Thanh Không… Trương Thị Thúy)

Con xin lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị, đối với con Người còn là Thầy và là người Cha mà con rất kính trọng. Bậc vĩ nhiêng vô đối, Con thật may mắn khi được làm đệ tử của Người…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người sáng lập Trường Thiềng Vô Tận Không đem đến sự khai sáng cho tất cả, tuệ nhiêng thẩm thấu Lý Nhiêng vô tận, Lẽ Nhiêng lan tỏa không điểm tận mà mặc nhiêng phải vậy là vậy. Tất nhiêng phải có sự cảm nhiêng mới thấu chạm được sự lan tỏa của Lý Nhiêng, y nhiêng mà chạm được cái Không… Vô Tận rất nhiêng của chính chúng ta. Điểm Không vô tận hiện hữu thì thoại nhiêng ắt sẽ hiện hữu mà hòa nhiêng một cách tự nhiêng thì đương nhiên là nhiêng nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Lạc Loan Không… Nguyễn Hoàng An Lạc)

 

 

Một cách tự nhiêng Con được biết đến Trường Thiềng Vô Tận Không do Sư Phụ Trần Thanh Nghị sáng lập. Mặc nhiêng Con cảm nhiêng được tuệ nhiêng và sự truyền đạt Lý… Sự rất nhiêng từ Sư Phụ. Người hòa nhiêng và thoại nhiêng y nhiêng tất nhiêng Thiềng Nhiêng ngày càng lan tỏa. Hòa hóa Vô Tận Không đương nhiêng là việc Ta phải làm ngay trong thực tại này… Con xin tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con…

Trường thiềng Vô Tận…

Sư Phụ Toàn Nhiêng.

Khai sáng Như Nhiêng.

Điềm Nhiêng lãnh hội.

Cảm Nhiêng lạy tạ!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thúy Thì Không… Bùi Thị Phương Thúy)

 

Người khai sáng Tâm Con

Hôm nay ngày nhà giáo

Con kính tri ân Người

Là “Thầy”, cũng là “Cha”

Cho ra từ “Sư Phụ”

Tên Người TRẦN THANH NGHỊ…

Đến từ Nhiêng Vô Tận…

Vĩ Nhiêng chính là Người

Hoà Nhiêng cùng tất cả

Học trò – “đàn Con dại”

Người An Nhiêng tự tại

Dù Con có làm sai

Nhiêng Lý Người mang lại

Điềm Nhiêng Người răn dạy

Thoại Nhiên từ Ý Nhiêng

Tuyệt Nhiêng và Uyển Nhiêng

Hiển Nhiêng lời Hợp Nhiêng

Thông Nhiêng Lẽ Nhiêng Con

Người cho Con Tuệ Nhiêng

Sự Nhiêng cùng Luận Nhiêng

Hồn Nhiêng trong Dụng Nhiêng

Tâm Nhiêng về Nhất Nhiêng

Tánh Nhiêng Người Toả Nhiêng

Lời Nhiêng cũng không thể

Nói hết Ý Nhiêng Con

Vẹn Nhiêng lòng Tôn Kính

Đấng Toàn Nhiêng Sư Phụ…

Con Phương Phách Không kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con và gia đình của Con. Chỉ có Người là duy nhất chỉ dạy chúng con những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng mấy ai làm được, không thể dùng câu từ nào để diễn đạt được sự Tôn Kính cũng như lòng Tri Ân sâu sắc của Vợ Chồng Con cũng như HĐTM ở Trường Thiềng Vô Tận Không…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Phương Phách Không… Phạm Đình Phương)

Con Hồng Hải Không kính tặng Sư Phụ Trần Thanh Nghị kính yêu…

Sư Phụ toàn nhiêng đã hướng dẫn và khai sáng cho chúng con. Người hiểu rõ từng đứa Con của mình, Người luôn chỉ ra Lẽ Nhiêng vô tận giúp chúng con hoà hoá. Con trưởng thành và nâng tâm thức của Mình qua việc thiềng tập và tương tác (Lý Sự)…

Đời này được gặp Người là điều hạnh phúc nhất. Con xin lạy tạ ơn Người… Sư Phụ đáng kính…

Con kính tặng Người bài thơ gồm chữ Nhiêng…

Con được Người khai sáng Rất Nhiêng

Cảm Nhiêng Con hoà Trường Thiềng…

Lẽ Đương Nhiêng việc gọt giũa tâm thức

Tuệ Nhiêng trong Con được khai mở,

Hoà Nhiêng bước chân tới…

Thoại Nhiêng lắng đọng trong thiềng tập

Rất Nhiêng hoà hoá ở Trường Thiềng

Hoà Nhiêng Con thong dong tiếp Lý

Y Nhiêng Con được là đệ tử của Người…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Nguyễn Thị Thu Hồng… Hồng Hải Không)

Bình luận (88)

Gửi bình luận