Sự tĩnh lặng tọa thiềng của Con… chỉ lắng yên ý thức… tiến sâu vô cái Không hữu hiện của chính Mình…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (72)

Gửi bình luận