… Sư Phụ vô đối… Lẽ Nhiêng vô tận…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
tao_hoa_vo_doi_Su_Phu_Tran_Thanh_Nghi_Vo_Tan_Khong

… Tạo Hóa vô đối
Lẽ Nhiêng vô tận…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (134)

Gửi bình luận