Siêu phẩm… Thiềng Xuân… Vô Tận Không…

Thiềng Xuân… Vô Tận Không… được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác… thể như siêu phẩm kiến tạo thời Xuân…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Diện thức xuân này Ta thực tại… thực tạo xuân này hé thực xuân…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (147)

Gửi bình luận