Siêu phẩm… Thiềng Đông… Vô Tận Không…

https://youtu.be/JYhUt8jRg80

Thiềng Đông… Vô Tận Không… được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác… thể như siêu phẩm kiến tạo thời Đông…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Khí tiết thời đông… vẫn mãi tỏa thông trắng màu lấp lánh… sánh thể nhiêng tánh mà hơi thở thêm rực chất Thiềng Đông… 
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị… 
Bình luận (143)

Gửi bình luận