Thiềng Đông… Vô Tận Không… được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác… thể như siêu phẩm kiến tạo thời Đông…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Đông Thiềng… như thế biến hóa… điều mà thể Tạo Hóa đan xen thường biến… vậy…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (71)

Gửi bình luận