sẵn đó… ănG Tết…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Sẵn đó Tết đây… tiết hoa đặng hương sắc… khí khái XuânG thì… ắt nức nở cùng Ta…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (71)

Gửi bình luận