Rồi đây thông trầnG như nhiênG lẽ…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

TrầnG như không… thụ ko hơi thở… chuyển tác thành… khí thể ra Ta…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (157)

Gửi bình luận