Nhất… Hơn…

A: Bạn không còn thương cô vợ 1 à?
B: Tôi thương cô vợ 1 nhất!
A: Vậy Bạn có thêm cô vợ 2 làm chi nữa?!
B: Khổ thân…Tôi thương cô vợ 2 hơn.

Đủ đầy Lẽ Nhiêng ẩn hiện của mẩu chuyện thật gần gũi mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy…

Bình luận (98)

Gửi bình luận